$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

W niedzielę 27.11.2016 roku odbyła się w Bichniowie uroczystość obchodów 73 rocznicy pacyfikacji dokonanej przez hitlerowców 28.11.1943 roku. Ofiarami tej zbrodni zostało 44 mieszkańców, w tym 11 ...
Dnia 9.11.2016r. uczennice klasy III B uczestniczyły w spotkaniu z pisarzem, literaturoznawcą, tłumaczem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych panem Michałem Rusinkiem, który przez piętnaście ...
8 listopada 2016r. zgodnie z tradycją i kalendarzem uroczystości szkolnych odbył się w naszej szkole Szkolny Dzień Profilaktyki. Działania przebiegały z podziałem na trzy etapy edukacyjne : klasy ...
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KIELCACH INFORMACJA Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, że 19 listopada 2016 r. rusza I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z ...
Tegoroczne Święto Niepodległości w Gminie Secemin przybrało niezwykle uroczystą formę. Uroczystości związane z 98 rocznicą Odzyskania Niepodległości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Ojczyzny ...
Rozpoczęły się zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej realizowane w projekcie „Moja przyszłość moim celem” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 137 ...
Dnia 7 listopada 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie odbyły się warsztaty plastyczne (z elementami historii) dla dzieci do 12 lat. Zadaniem uczestników było własnoręczne wykonanie ...
W piątek 28 października odbył się drugi wyjazd do Krakowa w ramach realizowanego przy współpracy z Fundacją PZU projektu „Przygoda z kulturą”. Młodzież obejrzała na scenie historię nieszczęśliwych ...
Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 30 listopada 2016 r. ...
W czwartek, 3 listopada odbył się drugi turniej tenisa stołowego rozgrywany w ramach Grand Prix Secemina w tenisie stołowym. Przypominamy, że wydarzenie współfinansowane jest przez Urząd ...
W niedzielę 27.11.2016 roku odbyła się w Bichniowie uroczystość obchodów 73 rocznicy pacyfikacji dokonanej przez hitlerowców 28.11.1943 roku. Ofiarami tej zbrodni zostało 44 mieszkańców, w tym 11 kobiet.Organizatorami obchodów była Rada Sołecka Bichniowa. Udział w nich wzięli niemal wszyscy mieszkańcy Bichniowa, przedstawiciele władz Gminy Secemin: Wójt T. Piekarski, Przewodniczący Rady Gminy H. Lis, Zastępca Wójta B. Wasik, grupa radych Rady Gminy z Bichniowa i Secemina, druhowie OSP Bichniów ze swoim sztandarem, delegacja Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Secemin oraz księża: ks. prałat Jan Bil oraz ks. Piotr Szpyrka - proboszcz parafii Secemin.Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji pomordowanych mieszkańców Bichniowa. W jej trakcie wspaniałą homilię opartą na triadzie „Bóg, Honor, Ojczyzna” wygłosił ks. prałat Jan Bil.Po zakończeniu mszy wszyscy jej uczestnicy w formie procesji prowadzonej przez obu księży udali się pod pomnik pomordowanych. Tu zostali przywitani przez sołtysa p. Łukasza Barana, który w krótkich słowach przedstawił wydarzenia sprzed 73 lat. Następnie delegacje władz gminy, mieszkańców Bichniowa i przybyłych gości złożyły wieńce, wiązanki kwiatów i zapalone znicze, a ksiądz P. Szpyrka dokonał poświęcenia pomnika i złożonych kwiatów. Na zakończenie uroczystości głos zabrał p. Wójt T. Piekarski, który w kilku słowach nawiązał do tragedii Bichniowa i bardzo serdecznie podziękował wszystkim za organizacje uroczystości obchodów i za tak liczny udział w nich.Obchody zakończyło wspólne odśpiewanie „Boże coś Polskę”. {joomplucat:483 limit=40|columns=3}
Dnia 9.11.2016r. uczennice klasy III B uczestniczyły w spotkaniu z pisarzem, literaturoznawcą, tłumaczem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych panem Michałem Rusinkiem, który przez piętnaście lat był sekretarzem Wisławy Szymborskiej.Spotkanie rozpoczęło się wykładem pana Michała Rusinka na temat retoryki czyli sztuki przemawiania, sprawnego posługiwania się językiem, uczącej jasnego i poprawnego wyrażania myśli za pomocą słowa.W dalszej części odbyły się warsztaty z Książniczkami, którymi okazały się Panie: Sylwia Stano i Zofia Karaszewska z pasją popularyzujące czytelnictwo wśród młodzieży. Książniczki podjęły z uczniami dialog na temat czytania i tworzenia szczególnego gatunku literackiego - fanfiction. Nawiązując do wykładu z retoryki oraz do przeczytanych fragmentów powieści, zaproponowały uczniom ćwiczenia w skutecznym formułowaniu praw ucznia.Odbyła się też rozmowa z panem Michałem Rusinkiem na temat niedawno wydanej książki pt. „Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej”. Podczas tej krótkiej rozmowy uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące książki i współpracy z Wisławą Szymborską, która w 1996 r. otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Pan Rusinek opowiadał wiele anegdot z życia poetki.Spotkanie zostało zorganizowane przez LO im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. {joomplucat:482 limit=40|columns=3}
8 listopada 2016r. zgodnie z tradycją i kalendarzem uroczystości szkolnych odbył się w naszej szkole Szkolny Dzień Profilaktyki. Działania przebiegały z podziałem na trzy etapy edukacyjne : klasy edukacji wczesnoszkolnej, klasy IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Hasłem tegorocznego dnia profilaktyki było ,,Zdrowo Żyć”. Uczniowie w tym dniu uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, szkoleniu z policjantem oraz pielęgniarką, brali udział w konkursach o tematyce profilaktycznej. Po raz pierwszy wszyscy uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego programu ,,Śniadanie daje moc”. Nie tylko najmłodsi mieli okazję do poszerzenia wiedzy na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie młodego człowieka. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Włoszczowy, warsztatach z policjantem na temat dopalaczy, narkotyków, cyberprzemocy oraz odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne. Najmłodsi uczyli się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Ostatnim elementem tegorocznego dnia profilaktyki była prezentacja scenek, plakatów i rymowanek o tematyce profilaktycznej, co podlegało ocenie jury.Nagrody we wszystkich konkursach podczas dnia profilaktyki ufundowane zostały przez Gminę Secemin.Mamy nadzieję że wiedza na temat zdrowego stylu życia zostanie naszym uczniom w pamięci i w przerodzi się w praktykę. {joomplucat:481 limit=40|columns=3}
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KIELCACH INFORMACJA Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, że 19 listopada 2016 r. rusza I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Zajęcia poprowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego w zakresie walki wręcz i samoobrony. W województwie świętokrzyskim zajęcia odbywać się będą w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Aby dowiedzieć się więcej kliknij w poniższy obrazek Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, ul. Wesoła 29, tel.: 501 516 920, 261 174 714.
Tegoroczne Święto Niepodległości w Gminie Secemin przybrało niezwykle uroczystą formę. Uroczystości związane z 98 rocznicą Odzyskania Niepodległości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w Kościele p.w. Św. Katarzyny i Św. Jana Apostoła w Seceminie przez Księdza Proboszcza Piotra Szpyrkę. Jeszcze przed mszą świętą każdy uczestnik otrzymał piękny kotylion w narodowych barwach, wykonany przez najmłodszych mieszkańców naszej gminy w ramach warsztatów plastycznych zorganizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej. Po zakończonej Eucharystii wszyscy uczestnicy uroczystości oraz poczty sztandarowe (których w tym roku pojawiło się aż 14), przeszli pod Pomnik Poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1945. Pod pomnikiem odśpiewano hymn narodowy i wciągnięto flagę na maszt. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wójt Gminy – Tadeusz Piekarski oraz Radny Powiatu Włoszczowskiego – Zbigniew Matyśkiewicz. Następnie pod Pomnikiem Poległych delegacje samorządu gminnego, kombatantów, szkół, harcerzy, stowarzyszeń oraz zespołów ludowych złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Podczas uroczystości wartę honorową pełnili harcerze z 8 Drużyny Harcerskiej „WERTEPY" im. Szarych Szeregów z Secemina.Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy udali się do Zespołu Szkół w Seceminie, gdzie uczniowie tutejszej szkoły pod opieką nauczycieli P. Moniki Piśkorskiej i P. Edyty Domagalskiej zaprezentowali piękny montaż słowno-muzyczny poświęcony odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Ponadto na koniec akademii nasza lokalna artystka pani Sabina Bąk zaprezentowała dwa autorskie wiersze o tematyce narodowej i niepodległościowej. Na zakończenie Wójt Tadeusz Piekarski podziękował wszystkim za tak liczny udział i zaangażowanie, a Pani Joanna Marzec – Dyrektor Zespołu Szkół w Seceminie zaprosiła wszystkich na gorący poczęstunek, jakim była pyszna wojskowa grochówka.   {joomplucat:480 limit=40|columns=3}  
Rozpoczęły się zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej realizowane w projekcie „Moja przyszłość moim celem” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 137 uczniów uczestniczy w zajęciach rozwijających i wyrównujących z języka angielskiego, matematyki, przyrody, w terapii logopedycznej, zajęciach z doradztwa zawodowego. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego, matematyki i przyrody oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są w punkcie informacyjnym projektu w kancelarii szkoły.
Dnia 7 listopada 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie odbyły się warsztaty plastyczne (z elementami historii) dla dzieci do 12 lat. Zadaniem uczestników było własnoręczne wykonanie kotylionów z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości. Głównym celem tych zajęć oprócz rozwijania umiejętności manualnych było rozbudzenie zainteresowań Ojczyzną i kształtowanie poczucia dumy z przynależności narodowej, a także zrozumienie znaczenia Święta Niepodległości oraz słuszności jego obchodów. Zajęcia te pomogły więc przede wszystkim w kształtowaniu patriotycznej postawy u dzieci.Warsztaty rozpoczęły się krótką prezentacją multimedialną nt. Święta Niepodległości przedstawioną przez Panią Joannę Burzawa - kierownika Biblioteki, a następnie zaprezentowano film instruktażowy do wykonania kotylionów. Uczestnicy wykonali łącznie 100 kotylionów, które będą stanowiły wspaniałą ozdobę podczas obchodów Święta 11 listopada. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a zaangażowanie dzieci zostało wynagrodzone słodkim poczęstunkiem.Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Inicjatyw Spinacz przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Seceminie.   {joomplucat:479 limit=40|columns=3}
W piątek 28 października odbył się drugi wyjazd do Krakowa w ramach realizowanego przy współpracy z Fundacją PZU projektu „Przygoda z kulturą”. Młodzież obejrzała na scenie historię nieszczęśliwych kochanków z Werony tym razem opowiadaną za pomocą współczesnej muzyki, dyskotekowych tańców i współczesnych kostiumów. Aktorzy poruszali się nie tylko po scenie – widownia i loże również stały się miejscem, w którym toczy się akcja.. Efekty specjalne, piękne tańce, majestatyczne stroje i nowoczesna muzyka sprawiły, że sztuka zrobiła na nas wielkie wrażenie.   {joomplucat:478 limit=40|columns=3}
Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 30 listopada 2016 r. Uwagi można składać:-  drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: Urząd Gminy Secemin - adres: ul. Struga 2, 29-145 Seceminlub- przesyłać e-mailem do pana Dominika Stawiarza – Urząd Gminy Secemin e-mail: dominik.stawiarz@secemin.pl i/lub pana Rafała Graczkowskiego – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl Niniejsze zaproszenie stanowi 3 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023”. Czas trwania konsultacji w ramach tego etapu: 04.11.2016 – 30.11.2016r. Wzór formularza uwag poniżej. - Formularz uwag   - Program Rewitalizacji Gminy Secemin
W czwartek, 3 listopada odbył się drugi turniej tenisa stołowego rozgrywany w ramach Grand Prix Secemina w tenisie stołowym. Przypominamy, że wydarzenie współfinansowane jest przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Rozgrywki odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych dla dziewcząt i chłopców szkoły podstawowej i gimnazjum. Wyniki przedstawiają się następująco: Wyniki II turnieju Grand Prix Secemina w tenisie stołowym. Dziewczęta Szkoła Podstawowa1. Wijas Oliwia                             SP Czostków2. Robak Natalia                           SP Czostków3. Pudło Kinga                              SP Secemin4. Skrzypczyk Małgorzata           SP Secemin Chłopcy Szkoła Podstawowa1. LisKacper                                  SP Secemin2. Pudło Bartłomiej                         SP Secemin3. Pawłowski Maciej                     SP Secemin4. Jędras Jakub                            SP Secemin Klasyfikacja generalna po II turnieju Grand Prix Secemina w tenisie stołowym. Dziewczęta Szkoła Podstawowa1. Wijas Oliwia                                                                 SP Czostków                60 pkt.2. Robak Natalia                                                               SP Czostków                50 pkt.3. Pudło Kinga                                                                  SP Secemin                   40 pkt.4. Skrzypczyk Małgorzata                                               SP Secemin                   15 pkt.5. Gielniewska Wiktoria                                                    SP Secemin                  10 pkt.6. Pawlik Justyna SP Secemin, GliwińskaKamila             SP Radków                     8 pkt.8. Stańczyk Julia SP Radków, Stępniak Nikola                 SP Radków                     6 pkt.10. Stolarska Julia                                                            SP Secemin                     5 pkt.11. Natkowska Kinga                                                        SP Radków                     3 pkt. Chłopcy Szkoła Podstawowa1. Lis Kacper                                                                    SP Secemin                    60 pkt.2. Pudło Bartłomiej                                                            SP Secemin                    45 pkt.3. Jędras Jakub                                                                SP Secemin                    35 pkt.4. Pawłowski Maciej                                                         SP Secemin                    30 pkt.5. Sobór Michał                                                                 SP Radków                     10 pkt.6. Palimąka Dawid                                                             SP Radków                       8 pkt.7. Grela Jakub SP Moskorzew, Rajca Piotr SP Moskorzew, Gajecki Fabian SP Moskorzew, Prawda Jakub SP Radków, Nowak Kacper SP Radków, Ślęzak Kacper SP Moskorzew, 6 pkt.13. Malicki Jakub SP Krasocin, Górecki Andrzej SP Krasocin, Kisiel Bartłomiej SP Krasocin, Klim Kacper SP Krasocin 3 pkt. Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych po II konkursie Grand Prix Secemina w tenisie stołowym 1. SP Secemin            170 pkt.2. SP Czostków          110 pkt.3. SP Radków               62 pkt.4. SP Moskorzew         24 pkt.5. SP Krasocin             12 pkt. Wyniki II turnieju Grand Prix Secemina w tenisie stołowym. Dziewczęta Gimnazjum1. Maroń Magdalena                   Gimnazjum Secemin2. Siwek Klaudia                         Gimnazjum Krasocin3. Napora Alicja                          Gimnazjum Radków4. Straszak Natalia                     Gimnazjum Radków Chłopcy Gimnazjum1. Sikorski Jakub                            Gimnazjum Secemin2. Bartyzel Sebastian                     GimnazjumSecemin3. Pawlik Marcel                             Gimnazjum Secemin4. Robak Filip                                  Gimnazjum Krasocin Klasyfikacja generalna po II turnieju Grand Prix Secemina w tenisie stołowym. Dziewczęta Gimnazjum1. Maroń Magdalena                          Gimnazjum Secemin          50 pkt.    Siwek Klaudia                                Gimnazjum Krasocin         50 pkt.3. Śliwińska Kamila                            Gimnazjum Krasocin         30 pkt.4. Napora Alicja                                 Gimnazjum Radków           25 pkt.5. Huptyś Zuzanna                            Gimnazjum Moskorzew     13 pkt.    Straszak Natalia                             Gimnazjum Radków           13 pkt.7. Drążkiewicz Karolina                     Gimnazjum Secemin             8 pkt.    Kosiec Oliwia                                 Gimnazjum Secemin             8 pkt.9. Radomska Karolina G. Secemin, Furmańska Roksana G. Moskorzew, Stępniak Roksana G. Radków 6 pkt.12. Formowicz Klaudia G. Radków, Chołubek Edyta G. Radków, Szczerba Paulina G. Moskorzew, Pustuł Angelika G. Moskorzew 3 pkt. Chłopcy Gimnazjum1. Bartyzel Sebastian                  GimnazjumSecemin            55 pkt.    Sikorski Jakub                          Gimnazjum Secemin           55 pkt.3. Pawlik Marcel                           Gimnazjum Secemin           40 pkt.4. Wrona Szczepan                     Gimnazjum Krasocin          10 pkt.     Robak Filip                               Gimnazjum Krasocin          15 pkt. 6. Jasiak Grzegorz G. Secemin, Jagieła Michał G. Radków 8 pkt.8. Wojnicki Arkadiusz G. Radków, Stępniak Patryk G. Radków, Kuzia Michał G. Moskorzew,Kosowski Mateusz G. Moskorzew 6 pkt.12. Głodkowski Marcin G. Radków,Huptyś Jakub G. Moskorzew, Szewczyk Konrad G. Moskorzew, Raczyński Zbigniew G. Krasocin, Maciejewski Wiktor G. Krasocin, Wojnicki Michał G. Radków 3 pkt. Klasyfikacja drużynowa Gimnazjum po II turnieju Grand Prix Secemina w tenisie stołowym 1. Gimnazjum Secemin          230 pkt.2. Gimnazjum Krasocin         121 pkt.3. Gimnazjum Radków            76 pkt.4. Gimnazjum Moskorzew       43 pkt.Gratulujemy zawodnikom dobrej kondycji sportowej, zaangażowania i emocjonujących rozgrywek. Zapraszamy na kolejny turniej, który odbędzie się we wtorek, 22 listopada.Organizatorzy: Zespół Szkół w Seceminie, Stowarzyszenie AKTYWNA SZKOŁA. {joomplucat:477 limit=40|columns=3}
Dodano 29/10/2016, 08:58 przez admin
konferencja-profilaktyczna-pt-choroby-cywilizacyjneDnia 27 października o godz. 18:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie odbyła się konferencja profilaktyczna pt. „Choroby...
Dodano 26/10/2016, 06:56 przez admin
dzien-kobiety-wiejskiejRada Sołecka Secemina w dn. 16.10.2016 r. zorganizowała obchody „Międzynarodowego Dnia Kobiety Wiejskiej”. Z tej okazji odbyło się spotkanie z Remizie OSP...
Dodano 26/10/2016, 06:54 przez admin
nabor-wnioskow-ogloszenie-3-2016
Dodano 26/10/2016, 06:52 przez admin
nabor-wnioskow-ogloszenie-2-2016
Dodano 26/10/2016, 06:51 przez admin
nabor-wnioskow-ogloszenie-1-2016
Dodano 26/10/2016, 06:49 przez admin
zapraszamy-na-konferencje-profilaktyczna-choroby-cywilizacyjne
Dodano 25/10/2016, 08:17 przez admin
v-przeglad-zespolow-ludowych-secemin-2016Po raz piąty dnia 22 października 2016 roku pod honorowym patronatem Wójta Gminy Secemin, Gminna Biblioteka Publiczna przy współpracy z Zespołem Szkół w...
Dodano 24/10/2016, 20:55 przez admin
skladamy-hold-pomordowanym-w-ii-wojnie-swiatowejW dziejach naszego narodu był czas ucisku i męczeństwa, który zapada w pamięć i kształtuje poglądy następnych pokoleń. Czas II wojny światowej to...
Dodano 24/10/2016, 20:49 przez admin
chrzest-polski-966-2016W dniu 27 września odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „1050 rocznica Chrztu Polski”, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły....
Dodano 24/10/2016, 08:20 przez admin
komunikat-prasowy-spotkanie-z-dr-tomaszem-labuszewskim-czarna-legenda-majora-lupaszki
Dodano 24/10/2016, 08:17 przez admin
przygoda-z-kultura-w-teatrze-im-juliusza-slowackiego-w-krakowie21 września i 12 października odbyły się spotkania czytelnicze w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie AKTYWNA SZKOŁA i Zespół Szkół w Seceminie...
Dodano 24/10/2016, 08:12 przez admin
drugie-spotkanie-czytelnicze-dla-dzieciW środę, 12 października odbyło się drugie spotkanie czytelnicze w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie AKTYWNA SZKOŁA i Zespół Szkół w Seceminie we...

 jak zalatwic sprawe

odpady komunalne

rewitaliacja

adpotuj psa

GKRPA
rolnik   

konsultacje 

rozwoj gminy2  

tablica ogloszen

ikonka azbest

czyste powietrze

2014 10 07 MIR Banner 300x250 new

wspolnie secemin
projekty zewnetrzne


Nasza Gmina na portalach społecznościowych:

youtube   nk   facebook