$app = JFactory::getApplication(); $nazwa_witryny = $app->getCfg('sitename');

Wiadomość

19 marca 2015 roku w Zespole Szkół w Seceminie odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „MAGIA ŻYWEGO SŁOWA". Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie i Gimnazjum im. ...
20 marca uczestnicy projektu pt. . „ Śladami pisarzy po świętokrzyskiej ziemi – organizacja spotkań literackich, wyjazdów do muzeów i teatru" wzięli udział w jednodniowej wycieczce "Szlakiem polskich ...
W drugim tygodniu ferii w Zespole Szkół w Seceminie zorganizowano zimowisko dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Secemin. Nauczyciele ze szkół w Żelisławicach, Psarach, Seceminie sprawowali ...
Trwa realizacja projektu „ Śladami pisarzy po świętokrzyskiej ziemi – organizacja spotkań literackich, wyjazdów do muzeów i teatru" w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie ...
17 marca 2015 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem, była książka Manuli Kalickiej „Rembrandt, wojna i dziewczyna z kabaretu". Jest to zdecydowanie książka, która na długi ...
W dniu 28.02.2015r. w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Seceminie odbył się II Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Secemin. W zawodach wzięło udział 10 drużyn, z czego 4 były z Włoszczowy ...
W dniu 07.03.2015r.odbył się Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Seceminie, organizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej ,,Zryw Secemin". Do rywalizacji ...
          Szanowni Państwo, W imieniu Starosty Włoszczowskiego Jerzego Suligi, Wójta Gminy Kluczewsko Rafała Pałki oraz Wójta Gminy Secemin Tadeusza Pikarskiego, mam ...
W dniu 26 lutego 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Pan Wójt Tadeusz Piekarski otrzymał promesę z rąk Pani Wojewody Bożentyny Pałki Koruby promesę na dofinansowanie zadań: 1. Remont ...
19 marca 2015 roku w Zespole Szkół w Seceminie odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „MAGIA ŻYWEGO SŁOWA". Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Seceminie.Patronat honorowy objęli: Świętokrzyski Kurator Oświaty - p. Małgorzata Muzoł, Starosta Włoszczowski - p. Jerzy Suliga i Wójt Gminy Secemin – p. Tadeusz Piekarski.Pod względem merytorycznym konkurs przygotowała Komisja Humanistyczna Gimnazjum w Seceminie. Wzięło w nim udział 26. uczniów z 6. gimnazjów powiatu włoszczowskiego i 4. szkół ponadgimnazjalnych z Włoszczowy. W konkursie wzięli też udział gimnazjaliści z Sędziszowa. Tematyka tegorocznego konkursu związana była z twórczością literacką polskich Noblistów. W czasie konkursu wysłuchaliśmy recytacji wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza oraz fragmentów prozy Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta.Oficjalnego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor Zespołu Szkół w Seceminie - p. Marzena Zgódka, witając wszystkich uczestników oraz gości przybyłych do szkoły w Seceminie. Głos zabrał także Wójt Gminy Secemin - p. Tadeusz Piekarski, który wyraził swe uznanie dla tego typu przedsięwzięć. Podkreślił też, że od 1995 roku odbyło się 16 edycji Powiatowego Konkursu Literackiego, który od kilku lat istnieje jako Powiatowy Konkurs Recytatorski. Następnie kilka słów do młodzieży skierował Wicestarosta Włoszczowski - Zbigniew Krzysiek, który zwrócił uwagę na rangę popularyzacji konkursów edukacyjnych, a przy tym rozwijanie różnorodnych uzdolnień młodzieży. Podczas uroczystości obecny był również p. Robert Ślęzak – kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich.Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, która oceniała prezentacje w kategorii gimnazjum, w składzie: Pani dyrektor I LO we Włoszczowie mgr Bożena Kaczor – przewodnicząca, mgr Elżbieta Niźnik, mgr Beata Klim. Natomiast komisja w składzie:mgr Urszula Słowik – przewodnicząca, mgr Anna Drużyńska, mgr Magdalena Górska, ksiądz Łukasz Siedlecki – oceniała recytację uczniów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.W przerwie konkursu swoje umiejętności wokalne zaprezentowały dzieci i młodzież naszej szkoły. Na konkursie obecne były członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej w Seceminie wraz z Panią kierownik – Joanną Burzawą.Przystępując do ogłoszenia wyników, przewodnicząca jury p. Bożena Kaczor podzieliła się kilkoma refleksjami dotyczącymi wysłuchanych recytacji – wymieniła mocne i słabe strony recytowanych utworów oraz wraziła uznanie dla pracy włożonej w przygotowanie uczniów do konkursu. Z kolei p. Urszula Słowik – przewodnicząca jury dla szkół ponadgimnazjalnych – dodała, że wartości pojawiające się w wierszach Szymborskiej i Miłosza są nieprzemijające i ważne dla kolejnego pokolenia Polaków. Zwycięzcami konkursu zostali:gimnazjum – klasa pierwsza I miejsce – Zuzanna Bełtowska (Gimnazjum nr 2 we Włoszczowie)II miejsce – Karina Standerska (Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie)III miejsce – Patryk Grabiec (Gimnazjum w Krasocinie)wyróżnienia – Natalia Nowak (Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie) i Julita Stefańska (Gimnazjum nr 2 we Włoszczowie) gimnazjum – klasa druga I miejsce – Aleksandra Stawiarz (Gimnazjum w Seceminie)II miejsce – Aleksandra Klim (Gimnazjum w Krasocinie) gimnazjum – klasa trzecia I miejsce – Kinga Skoczek (Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie)II miejsce – Katarzyna Wcisło (Gimnazjum w Seceminie)III miejsce – Patrycja Rak (Gimnazjum w Kurzelowie)wyróżnienie – Aleksandra Mucha (Gimnazjum w Moskorzewie) W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce – Karolina Gawron ( I LO we Włoszczowie)II miejsce – Katarzyna Dąbrowska ( ZSP nr 2 we Włoszczowie)Angelika Nowak ( ZSP nr 3 we Włoszczowie)III miejsce – Klaudia Kobyłka ( ZSP nr 2 we Włoszczowie)wyróżnienia – Adriana Rutkowska ( I LO we Włoszczowie); Karolina Rączkowska (ZSP nr 2 we Włoszczowie); Ilona Marek (Niepubliczne Technikum Zawodowe przy ZDZ we Włoszczowie). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe – słowniki oraz wydania albumowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali za udział w konkursie nagrody książkowe będące lekturami szkoły ponadgimnazjalnej. Nagrody ufundował Starosta Włoszczowski, a wręczał je Wicestarosta Włoszczowski – p. Zbigniew Krzysiek oraz Wójt Gminy Secemin – p. Tadeusz Piekarski. Ponadto dodatkową atrakcję konkursu stanowiły nagrody książkowe (wydania albumowe) ufundowane przez Wójta Gminy Secemin wręczane jako Nagrody Specjalne za wyjątkowy wyraz artystyczny. Nagrody te otrzymali: Nikola Gumul z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sędziszowie oraz Karolina Gawron z I LO we Włoszczowie.Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród oraz sponsorom tegorocznego konkursu. {joomplucat:335 limit=40|columns=3}
20 marca uczestnicy projektu pt. . „ Śladami pisarzy po świętokrzyskiej ziemi – organizacja spotkań literackich, wyjazdów do muzeów i teatru" wzięli udział w jednodniowej wycieczce "Szlakiem polskich pisarzy"Odwiedziliśmy muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, który leży niedaleko Strawczyna, mieści się tam posiadłość pisarza, którą uzyskał w darze społecznym w 1900 roku z okazji 25-lecia swojej pracy twórczej. Pałac opuścił we wrześniu 1914 roku, niedługo po wybuchu I wojny światowej.Muzeum powstało w 1956 roku z inicjatywy dzieci pisarza. Zwiedzający mają możliwość samodzielnego "odkrycia" pamiątek przywiezionych przez pisarza z zagranicznych wojaży, które zostały ukryte za "tajemnymi drzwiami" .między innymi zbiór dyplomów, adresów jubileuszowych, a także księgi z podpisami ofiarodawców Oblęgorka. Wśród przedmiotów zaprezentowane zostały między innymi złote pióro oraz spinki do krawata z antyczną monetą przedstawiająca Nerona. Te przedmioty to niektóre z prezentów, jakie otrzymał noblista podczas swego jubileuszu. Odrębna część wystawy opowiada o światowej sławie pisarza. Zaprezentowane zostały na niej m.in. dzieła Sienkiewicza w przekładzie na różne, często egzotyczne języki. Pozostała część ekspozycji poświęcona jest pozaliterackiej działalności Henryka Sienkiewicza, który zajmował się także działalnością dobroczynną i społeczną. Podczas wystawy można obejrzeć także unikatowe zdjęcia z dwóch pogrzebów pisarza - w szwajcarskim Vevey w 1916 roku zaraz po śmierci, oraz ponownego pochówku, który odbył się już w październiku 1924 roku w Polsce. Na wystawie zastosowano wszelkie możliwe techniki multimedialne. "Gra światłem, dźwiękiem, muzyką. Tu zaangażowane są wszystkie zmysły" - powiedziała nam przewodniczka po Muzeum. Drugim celem naszej wycieczki był dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach, gdzie wraz z panią przewodnik zgłębialiśmy informacje związane z życiorysem ojca literatury polskiej. Bowiem to Rej mówił : A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. W gablotach wyeksponowano rękopisy poety, min.: „List do sąsiada" i „Zeznania podatkowe" oraz kopie strojów szlacheckich. Natomiast na drzeworytach umieszczone zostały fragmenty dzieł pisarza oraz najważniejsze sceny z jego życia. Muzeum Mikołaja Reja w Nagłowicach zostało utworzone w 1969 r. z okazji 400-lecia śmierci wieszcza. Dworek jest jedynym miejscem w kraju, gdzie zgromadzono pamiątki po pisarzu, w parku zachowały się sędziwe dęby, które według tradycji On sadził.Wycieczka w całości była finansowana w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Czas trwania projektu to trzy miesiące. Wyjazd przyczynił się do poszerzenia wiedzy, integracji grupy oraz sprawił uczestnikom wiele radości i przyjemnych wrażeń. {joomplucat:334 limit=40|columns=3}
W drugim tygodniu ferii w Zespole Szkół w Seceminie zorganizowano zimowisko dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Secemin. Nauczyciele ze szkół w Żelisławicach, Psarach, Seceminie sprawowali nieodpłatnie opiekę nad 110 osobową grupą uczniów.Program zimowiska obfitował w liczne atrakcje. Uczniowie wykonywali różnego rodzaju prace plastyczne, grali w gry planszowe i komputerowe, a także mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami w różnych dyscyplinach sportowych: siatkówce, piłce ręcznej, nożnej, unihokeju . Ciekawostkę stanowiły również zajęcia kulinarne, podczas których dzieci uczyły się piec kruche ciasteczka z jabłkami. Olbrzymią frajdę wszystkim uczestnikom zimowiska sprawiły dwa wyjazdy na basen do Włoszczowy.Każdego dnia dzieci miały zapewniony ciepły posiłek w szkolnej stołówce. Zimowisko upłynęło w przyjaznej i serdecznej atmosferze. {joomplucat:333 limit=40|columns=3}
Trwa realizacja projektu „ Śladami pisarzy po świętokrzyskiej ziemi – organizacja spotkań literackich, wyjazdów do muzeów i teatru" w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 17.03.2015 roku odbyło się trzecie spotkanie poświęcone życiu i twórczości Mikołaja Reja -), poeta, prozaik, dramatopisarz. ur. 1505r. w Żórawnie (Żurawnie) pod Haliczem, zm. 1569r. prawdopodobnie w założonym przez siebie Rejowcu (Chełmskie), Urodził się w zamożnej rodzinie szlacheckiej na Rusi, dokąd jego ojciec przeniósł się z Nagłowic.Kierownik biblioteki przedstawiła burzliwe życie pisarza, które upłynęło pod znakiem licznych podróży. Mikołaj Rej, zwany ojcem polskiej literatury i bardzo popularny za życia, pozostaje dla swych rodaków symbolem „dawnej wesołej Polski". Wątpliwe, czy należy do uznać za kogoś więcej niż po prostu żarłoka, opoja, wszetecznika, plotkarza, człowieka o niewyparzonym języku i bluźniercę. I istotnie, pisarzom jezuickim udało się rozpowszechnić taki właśnie jego wizerunek w czasie kontrreformacji, Rej był bowiem protestantem. Z pewnością był pełen sprzeczności: człowiek średniowieczny walczył w nim z człowiekiem renesansowym, a jego afirmacja życia, przyjemności ziemskich i życie towarzyskiego niezupełnie się zgadzała z jego protestancką gorliwością dydaktyczną był zafascynowany tym krajem. Do najważniejszych twórczości Mikołaja Reja należą: „Żywot człowieka poczciwego", „Krótka rozprawa między Panem, Wójtem a Plebanem", „Zwierzyniec". Ciekawostką jest też to, że Rej gościł w Seceminie na synodzie 25 stycznia 1556 roku nazwany sekstmińskim, w którym także uczestniczyli przedstawiciele polskich arian z całej Polski. Miejscem synody był dwór Stanisława Szafrańca*.Swój wykład Joanna Burzawa ubarwiła ciekawą prezentacją medialną, przedstawiającą ciekawostki z życia zdjęcia pisarza i miejsc, które zwiedził. *Marianna Pełka „ Z dziejów Secemina". {joomplucat:332 limit=40|columns=3}
17 marca 2015 roku odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem, była książka Manuli Kalickiej „Rembrandt, wojna i dziewczyna z kabaretu". Jest to zdecydowanie książka, która na długi czas pozostanie nam w pamięci. I to nie tylko ze względu na opisaną w niej historię, ale przede wszystkim ze względu na niezwykłych bohaterów i wspaniały język, jakim posługuje się autorka. Dwie fantastyczne bohaterki, czyli tytułowa dziewczyna z kabaretu - panna Irka oraz hrabina Maria Łęska, a także otaczający obie panie mężczyźni próbują w miarę normalnie żyć w okupowanym Krakowie i Warszawie, a piętrzące się wokół problemy starają się rozwiązywać przy pomocy niebanalnych metod. Nieważne, czy chodzi o bezcenny obraz Rembrandta, małego żydowskiego chłopca, albo kilkunastoosobową rodzinę, których należy schować, przemycić albo przeprowadzić - dla każdego problemu jest rozwiązanie. Omawiając problematykę książki panie z DKK porównały treść do wcześniej omawianego tytułu „ Dom Małgorzaty" . Mimo że tematyka nawiązuje do okresu II wojny światowej to przeżycia bohaterów bardzo różnią się od siebie. Podczas spotkania miała miejsce promocja X tomiku poezji pt. „ I tylko tego chcę...." Pani Ewy Napora.Na spotkaniu gościliśmy Wójta Gminy Tadeusza Piekarskiego, kolegów „po fachu" z gminy Radków Halinę i Czesława małż. Syrek, członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki działającym przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie.Szczególne podziękowanie kierujemy do Pana Mariana Sabata - Viceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Katowic, Justynę i Grzegorza Kucharek z Secemina za sfinansowanie wydania tomiku. Autorka usłyszała wiele ciepłych słów pod swoim adresem od uczestników wraz z życzeniami dalszej, owocnej twórczości. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze Zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się 21 kwietnia 2015 roku o godz. 15.30 a tematem będzie książka pt. „ Dobre dziecko" – autor Roma Ligocka. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! {joomplucat:331 limit=40|columns=3}
           
W dniu 28.02.2015r. w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Seceminie odbył się II Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Secemin. W zawodach wzięło udział 10 drużyn, z czego 4 były z Włoszczowy (ZPUE, Bracia i Bramkarz, Brown Team, Ekipa Kłopot) a pozostałe z Secemina ( Zryw Secemin, Zryw Secemin I, Zryw Secemin Oldboys, UKS Secemin), Kuczkowa i Wałkonów (Huragan). Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 15.00. Drużyny były rozlosowane do 3 grup., z których bezpośredni awans do grupy finałowej zapewniało zajęcie 1 miejsca w swojej grupie. Zespoły z 2 miejsc rywalizowały ze sobą o wejście do ścisłego finału. Bezpośredni awans wywalczyły ekipy Zrywu Secemin, Zrywu Secemin I oraz Ekipa Kłopot, natomiast drużyny Brown Team, Bracia i Bramkarz, ZPUE i UKS Secemin walczyły między sobą, z czego awansował zespół Brown Team. Po zaciętych pojedynkach pierwsze miejsce zajęła drużyna Brown Team z Włoszczowy, 2 miejsce Zryw Secemin, natomiast 3 miejsce Ekipa Kłopot. Podczas turnieju obecni Radni Rady Gminy Secemin Edmund Nowak i Grzegorz Zalas, którzy wręczyli wszystkim drużyną pamiątkowe puchary i dyplomy. Dla każdego zespołu przygotowany został poczęstunek. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali organizatorzy: Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej Zryw Secemin, którzy podziękowali za udział w turnieju i pogratulowali zwycięzcom i życzyli dalszych sukcesów. {joomplucat:330 limit=40|columns=3}
W dniu 07.03.2015r.odbył się Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Seceminie, organizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siatkowej ,,Zryw Secemin". Do rywalizacji stanęły trzy drużyny: Nauczycieli, Gimnazjum, i Zrywu Secemin. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym do dwóch setów wygranych. Otwarcia dokonała pani dyrektor Marzena Zgódka. Wyniki turnieju:1. miejsce Zryw Secemin2. miejsce Gimnazjum3. miejsce Nauczyciele Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary z rąk pani dyrektor Marzeny Zgódki , nagrody wręczył przedstawiciel Starostwa Powiatowego we Włoszczowie członek zarządu Paweł Strączyński.Najlepszą zawodniczą turnieju została wybrana Karolina Drążkiewicz z drużyny Gimnazjum.Choć był to pierwszy turniej kobiet to okazało się świetną zabawą dla wszystkich pań.Ostatnim akcentem były życzenia z okazji Dnia Kobiet oraz wręczenie słodkiego upominku dla każdej zawodniczki.Organizatorem turnieju byli panowie ze Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Siatkowej Zryw Secemin którzy przygotowali gorący posiłek.Mamy nadzieje że już za rok do rywalizacji stanie więcej drużyn. {joomplucat:329 limit=40|columns=3}
          Szanowni Państwo, W imieniu Starosty Włoszczowskiego Jerzego Suligi, Wójta Gminy Kluczewsko Rafała Pałki oraz Wójta Gminy Secemin Tadeusza Pikarskiego, mam zaszczyt zaprosić wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w FORUM NGO organizowanym w dniu 20.03.2015 r. o godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Koniecpolskiej 42 (w sali fitness). Spotkanie dotyczy współpracy organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi i jest realizowane w ramach projektu "Lokalnie Decydujemy Razem" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. W czasie spotkania utworzymy grupę, której zadaniem będzie wypracowanie ważnych dla powiatu dokumentów, m.in. Wieloletniego Programu Współpracy oraz Modelu konsultacji społecznych. Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego, a konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. Spotkanie poprowadzi p. Marta Leżańska z Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Z wyrazami szacunku Monika Wyrwał
           
         
           
         
             
W dniu 26 lutego 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Pan Wójt Tadeusz Piekarski otrzymał promesę z rąk Pani Wojewody Bożentyny Pałki Koruby promesę na dofinansowanie zadań: 1. Remont drogi gminnej nr 375049T Zwlecza o dł. 150mb od km 0+000 do km 0+1502. Remont drogi gminnej nr 375016T Żelisławice Papiernia od km 0+000 do km 0+600 Wysokość dotacji wynosić będzie 200 000 zł.    {joomplucat:328 limit=4|columns=3}
Przewaga chmur

8°C

Secemin

Przewaga chmur

Wilgotność: 93%

Wiatr: 16.09 km/h

  • 29 Mar 2015

    Rain 11°C 8°C

  • 30 Mar 2015

    Light Rain/Wind 9°C 1°C

Dodano 27/02/2015, 14:06 przez admin
ii-turniej-pilki-halowej-o-puchar-wojta-gminy-secemin            
Dodano 27/02/2015, 09:03 przez admin
spotkanie-dyskusyjnego-klubu-ksiazkiLicznie zgromadzeni w bibliotece członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki tj. . Danuta Nowak , Celina Kosiec, Wanda Fatyga , Teresa Mrożek, Lucyna Kosiec,...
Dodano 27/02/2015, 06:15 przez admin
odbior-darmowych-jablek              
Dodano 25/02/2015, 06:34 przez admin
turniej-o-puchar-rady-gminy-seceminW dniu 22 lutego 2015r. w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Seceminie odbył się Turniej Piłki Siatkowej mężczyzn o Puchar Rady Gminy Secemin. W turnieju...
Dodano 25/02/2015, 06:30 przez admin
i-forum-ngo            
Dodano 20/02/2015, 08:30 przez admin
bezplatne-konsultacje-na-temat-mozliwosci-pozyskania-dotacji
Dodano 17/02/2015, 10:43 przez admin
zaproszenie-wprowadzenie-relikwii-blogoslawionych-dzieci-fatimskich Ks. Kanonik Paweł Stolarczykzapraszana uroczyste wprowadzenie relikwiiBłogosławionych Dzieci FatimskichHiacynty i Franciszkaktóre odbędzie się 20 lutego...
Dodano 17/02/2015, 10:40 przez admin
postanowienie-w-sprawie-zwolania-iv-sesji-rady-gminy-secemin            
Dodano 17/02/2015, 10:35 przez admin
zajecia-uczestnikow-klubu-koderaZajęcia dla uczestników Klubu Kodera w Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie odbywają się cyklicznie jeden raz w tygodniu. Zajęcia sprzyjają pracy...
Dodano 10/02/2015, 06:36 przez admin
informacja-o-oszustwachUwaga oszuści! Włoszczowscy policjanci ostrzegają przed oszustwami metodą na wnuczka. W ostatnim czasie, na terenie województwa świętokrzyskiego stosując...

 

 rozwoj gminy2

jak zalatwic sprawe

smieci


rolnik      

tablica ogloszen

zielona linia 19524

ikonka azbest

       ostatnio komentowane


Nasza Gmina na portalach społecznościowych:

youtube   nk   facebook